Aktualności

Współpraca OPS z Kuratorium Oświaty w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku Kuratorium Oświaty realizując zadanie polegające na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zapewni letni wypoczynek dla dzieci  z rodzin najuboższych z Gminy Andrychów w formie kolonii. W tym roku skorzysta z tej oferty sześcioro dzieci. Kolonie odbędą się w turnusach […]

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Czytaj więcej o: Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”     Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie w ramach prowadzonych działań informacyjno- edukacyjnych w środowisku przeprowadził w miesiącu kwietniu oraz maju 2016r. spotkania z młodzieżą w kilku szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów. Spotkania odbywały się w formie godziny wychowawczej. Celem tych […]

ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w związku ze zmianą wymogów technicznych w zamówieniu pn: Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72 NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO   Ogłoszenie – zmiana formularza Formularz cenowy

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Zaprasza do składania ofert Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72 . Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 21 czerwca 2016r. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną […]

Kolejna okazja, by wykorzystać swoją szansę!

W związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego w czerwcu 2015r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie podjął kroki do uzyskania kolejnego dofinansowania działań. Realizowany od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2018r. Projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.Celem działań […]

O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. CEL PROJEKTU Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018. GRUPA DOCELOWA […]Do góry