Aktualności

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2016 r.   KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW 1. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie;  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;    3. wykształcenie […]

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

NIECH ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO BĘDĄ PEŁNE WIARY I NADZIEJI DO POKONANIA ŻYCIOWYCH TRUDNOŚCI A CZAS SPĘDZONY W GRONIE NAJBLIŻSZYCH NIECH BĘDZIE CHWILĄ RADOŚCI I WYTCHNIENIA ” WESOŁEGO ALLELUJA” ŻYCZY: DYREKTOR I PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b informuje, że  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Druki na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą udostępnione po 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka tj. w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego […]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b                 Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano: Anetę Wróbel, zamieszkałą w Bulowicach Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne, spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz pozytywnie zaprezentowała się […]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych  i alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b                 Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano: Paulina Kubowicz, zamieszkała w Zagórniku – 59 punktów Agnieszka Ryłko, zamieszkała w Andrychowie – 53,5 punkty Anna Gondko, zamieszkała w Andrychowie […]

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Andrychów, dnia 7 marca 2016 r. Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zostają zakwalifikowani do etapu I. Kandydaci, którzy złożyli podanie w terminie wynikającym z ogłoszenia […]

Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych- referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych – referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul Starowiejska 22b Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo […]Do góry