Maj w Klubie Integracji Społecznej

Powiększ obrazkiełkująca roślina, w tle promień słońca

W maju odbyły się kolejne zajęcia w obserwatorium w Sułkowicach-Bolęcinie oraz zajęcia z hortiterapii, czyli terapii wykorzystującej czynny lub bierny pobyt w ogrodzie w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka.

Hortiterapia czyli terapia wykorzystująca czynny lub bierny pobyt w ogrodzie w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Terapia ogrodem bazuje na wrodzonej potrzebie kontaktu człowieka z przyrodą i może uzupełniać tradycyjne metody leczenia i rehabilitacji. Ogromną zaletą hortiterapii jest jej dostępność dla każdego, niezależnie od wieku, rodzaju schorzenia i stopnia niepełnosprawności i nie wymaga aktywnego udziału w procesie terapeutycznym. Hortiterapia ma również działanie profilaktyczne. Działa włączająco w społeczeństwo poprzez bezpośrednie kontakty międzyludzkie oraz na ogół nie wymaga specjalnej sprawności fizycznej.
Efektami terapii ogrodniczej są m.in.: nauka samodzielności i dokładności; poprawa
kondycji fizycznej, zwiększenie siły mięśni; poprawa koncentracji uwagi; większa koordynacja ruchowa i równowaga; zwiększanie pewności siebie i podnoszenie poczucia własnej wartości; umiejętność współpracy z innymi (praca w grupie); obniżenie
poziomu stresu, napięcia i agresji; percepcji psychoruchowej; podnoszenie umiejętności, kwalifikacji zawodowych, a także kompetencji społecznych.
Udział w zajęciach zacieśnia relacje społeczne uczestników, daje poczucie wpływu na otoczenie oraz bycia potrzebnym. Uczy wytrwałości i stwarza możliwość doświadczania sukcesu oraz jest kreatorem rzeczywistości i sukcesu

Więcej na ten temat:
1. Sue Stuart Smith, „Kwitnący umysł. O uzdrawiającej mocy natury”. 2021
2.http://www.hortiterapia.edu.pl/pokonferencyjne/hortiterapia_konferencja_2018_streszczenia.pdf

W maju grupa wsparcia wybrała się również pociągiem na spektakl do Teatru Polskiego w Bielsku – Białej.

W Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi, w których uczestniczyły osoby z Ukrainy. Uczestniczki ozdabiały szklane słoiczki i butelki techniką decoupage.