Aktualności

Andrychowskie Dni Profilaktyki

Andrychowskie Dni Profilaktyki pod hasłem „bezpieczny świat Twojego dziecka” za nami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie we wrześniu zorganizował cykl spotkań profilaktycznych poświęconych tematyce dobrej komunikacji, relacji i bezpieczeństwa we współczesnej rodzinie. Działania skierowane zostały do dyrektorów,  nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych,  dzieci  a przede wszystkim rodziców. Oferta profilaktyczna miała charakter warsztatowy oraz szkoleniowo-edukacyjny   Rozpoczęliśmy „Trzeźwo, zdrowo […]

Projekt Akcja Aktywizacyjna

Firma Inventum Sp. z.o.o. realizuje projekt pod tytułem „Akcja Aktywizacja” w ramach którego prowadzone będą kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów województwa małopolskiego. Grupą docelową są osoby które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym w szczególności: osoby […]

Nagroda dla Ośrodka Pomocy Społecznej

  Gmina Andrychów została nagrodzona w ramach VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ za najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie otrzymał „Nagrodę dla najlepszej gminy za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Nagrody 9 października […]

Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 02 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe.”

Piknik Rodzinny 30.09.2017 – fotorelacja

W dniu 30.09.2017 odbył się organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie piknik rodzinny.  Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji. 

DODATKOWE DYŻURY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Z uwagi na konieczność odrabiania dyżurów, które wypadły w roku 2017 w dniach ustawowo wolnych od pracy wyznaczono dodatkowe dyżury: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Andrychowie: – ul. Starowiejska 22b, (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie) 16 września 2017r. 30 września 2017r. 7 października 2017r. 14 października 2017r. 21 października 2017r. 18 listopada 2017r.;   Punkt […]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Osobowo – Organizacyjnym

    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Osobowo – Organizacyjnym Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; […]Do góry