Jesteś tutaj:

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017. 2015 2016 2017 Porajmos – nigdy więcej – projekt socjalny dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti Grupa rozwoju osobistego dla osób wymagających podniesienia kompetencji […]

„Małopolski Tele Anioł” w Gminie Andrychów

W dniu 6.06.2018 r. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa uroczyście podpisała LIST INTENCYJNY dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Terminy wydawania żywności

Informacja o terminach wydawania żywności dla osób i rodzin, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Bądź aktywny – postaw na siebie

Szanowni Państwo Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „ Bądź aktywny -postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja– projekty konkursowe skierowanym do 99 osób (55 Kobiet […]

Projekt: OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

    Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019 Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: miechowski, krakowski, chrzanowski, wadowicki, olkuski, oświęcimski . Szczegóły w linku     Informacja o projekcie Od wykluczenia do zatrudnienia (1)  

Informacja o udzieleniu zamówienia…

  Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.  „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie […]Do góry