Jesteś tutaj:

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Strony Pożarnej z dnia 31 stycznia 2019r. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje,że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” .

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy […]

Termin wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018 (styczeń 2019) i termin warsztatów w ramach POPŻ 2018 ( luty 2019 )

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 kolejne wydawanie żywności dla osób i rodzin, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce: 30.01.2019 (w środę) od 12:00 do 15:00 i 31.01.2019 (w czwartek) od 7:00 do 15:00 Natomiast w lutym odbędą się dwa warsztaty w […]

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje   o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego  pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r.  do 31 grudnia 2019r”  

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”. Spotkanie z rodzinami objętymi wsparciem asystenta odbędzie się 13 grudnia 2018r. od godz. 16.00 w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie. Rodziny w atmosferze opowieści dotyczących tradycji bożonarodzeniowych oraz przy wspólnym kolędowaniu będą przygotowywały stroiki świąteczne, które następnie zabiorą do swoich domów. […]

Spotkanie asystentów z rodzinami w Centrum Kultury i Wypoczynku

Dnia 23 listopada 2018r. w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny odbyło się spotkanie w Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychowie organizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Zaproszone rodziny oglądały film animowany pt.”Ratatuj”spędzając miło czas przy ciepłej herbacie, natomiast dzieci były zajęte malowaniem postaci z bajki.

informacja

    Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych […]Do góry