Jesteś tutaj:

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy […]

Terminy warsztatów i wydawania żywności

Informacja o terminie wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018 (styczeń 2019) i termin warsztatów w ramach POPŻ 2018 (luty 2019).

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje   o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego  pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r.  do 31 grudnia 2019r”  

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”. Spotkanie z rodzinami objętymi wsparciem asystenta odbędzie się 13 grudnia 2018 r. od godz. 16.00 w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie. Rodziny w atmosferze opowieści dotyczących tradycji bożonarodzeniowych oraz przy wspólnym kolędowaniu będą przygotowywały stroiki świąteczne, które następnie zabiorą do swoich […]

Spotkanie asystentów z rodzinami w Centrum Kultury i Wypoczynku

Dnia 23 listopada 2018r. w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny odbyło się spotkanie w Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychowie organizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Zaproszone rodziny oglądały film animowany pt.”Ratatuj”spędzając miło czas przy ciepłej herbacie, natomiast dzieci były zajęte malowaniem postaci z bajki.

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.Do góry