Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

2015

2016

2017

Porajmos – nigdy więcej

projekt socjalny dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Grupa rozwoju osobistego dla osób

wymagających podniesienia kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej.

Projekt socjalny „Wiosenna OdNowa”

 

Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów

Działania psychoprofilaktyczne skierowane do rodzin z grup ryzyka w ramach

Pikniku rodzinnego

 

Smocza jama”

aktywna integracja społeczna rodzin

w ramach Bajkolandii 2016

P O M O S T

– projekt socjalny skierowany do mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Andrychowie

 

Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych”

Senioralia

Projekt socjalny dotyczący udziału

w IV Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie