Aktualności

Konkurs ” Działaj z nami – seniorami”

  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje konkurs ” Działaj z nami- seniorami”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Celem konkursu ” Działaj z nami- seniorami” jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na  akcje wolontariackie przeprowadzone przez grupy seniorów. Tematyka akcji może być dowolna , dostosowana do umiejętności […]

Klub Integracji Społecznej

W ramach Projektu utworzono Klub Integracji Społecznej (10.05.2016 r. wpisany do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego). KIS znajduje się przy ulicy Krakowskiej 72 w Andrychowie. W ramach pozyskanych środków dokonano adaptacji pomieszczeń na Klub. Klub Integracji Społecznej jest instytucją, której celem jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu […]

Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od maja 2016r. rozpoczął realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020. Przewiduje się, iż na rzecz społeczności romskiej w okresie od maja 2016r. do grudnia 2016r. przeprowadzony zostanie cykl działań, którymi zostanie objętych […]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem   Od stycznia do grudnia 2016r. w ramach „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b jest udzielana bezpłatna pomocy prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie. Porady prawne […]

Działania profilaktyczne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego-Koalicja Przeciw Przemocy

    W ramach podejmowanych działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 24 maja 2016r. szkolenie pn. ”Wpływ przemocy domowej na wzajemne relacje członków rodzin – skuteczna praca z członkami rodzin z problemem przemocy w celu modyfikacji ich zachowań ”. W […]

Współpraca OPS z Kuratorium Oświaty w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku Kuratorium Oświaty realizując zadanie polegające na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zapewni letni wypoczynek dla dzieci  z rodzin najuboższych z Gminy Andrychów w formie kolonii. W tym roku skorzysta z tej oferty sześcioro dzieci. Kolonie odbędą się w turnusach […]

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Czytaj więcej o: Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”     Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie w ramach prowadzonych działań informacyjno- edukacyjnych w środowisku przeprowadził w miesiącu kwietniu oraz maju 2016r. spotkania z młodzieżą w kilku szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów. Spotkania odbywały się w formie godziny wychowawczej. Celem tych […]Do góry