Międzynarodowy Dzień Rodzin 2019

Powiększ obrazRodzina - rodzice i czworo dzieci, przytuleni do siebie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza na warsztat zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin – „(Nie) MOC rodzica – trudne aspekty rodzicielstwa, czyli jak sobie radzić ze złością, lękiem, rozczarowaniem w relacji z dzieckiem?”.

Czas i miejsce: 23 maja 2019 r. w godz. 16.30-19.30 (sala 2-11 na I piętrze) Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie, ul. Metalowców 10

Warsztat poprowadzi Aleksandra Karasowska – psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 1991 r. podjęła pracę z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą. Jest autorką programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych realizowanego na zlecenie PARPA. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń, superwizji i konsultacji dla nauczycieli, wychowawców, a także innych grup zawodowych. Wspiera merytorycznie organizacje i placówki służące dzieciom i rodzinom – szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej.

Bezpłatny warsztat skierowany dla osób z terenu Gminy Andrychów. Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Metalowców 10, tel. 33 875 24 29
e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl

Zapisy: tel. 33 875 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.30.

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu