Kampania społeczna „Alienacja rodzicielska to przemoc”

Powiększ obrazKontur rodziny (kobieta, mężczyzna, czwórka dzieci) na tle zachodzącego słońca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie jako placówka pomocowa wspierająca osoby i rodziny przeżywające trwałe lub przejściowe trudności życiowe, dążąca do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu włącza się w kampanię społeczną „Alienacja rodzicielska to przemoc”.

Alienacja rodzicielska to zespół świadomych i nieświadomych zachowań rodzica, którego skutkiem jest zaburzenie relacji dziecka z drugim rodzicem. Najczęściej do alienacji dochodzi przy okazji rozwodów, separacji oraz rozstań par nieformalnych. Zgodnie z prawem każdy rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem. Należy uświadamiać, że alienacja rodzicielska krzywdzi przede wszystkim dziecko. Warto zatem nie przedkładać swych konfliktów nad dobro dziecka.

Przez włączenie się w założenia kampanii „Alienacja rodzicielska to przemoc” chcemy edukować społeczeństwo i przeciwdziałać przemocy w każdej sferze życia. Celem kampanii jest pomoc rodzicom, którzy zostali odizolowani od swoich dzieci. Zachęcamy do korzystania z wsparcia mediatorów sądowych, terapeutów rodzin, psychologów, aby znaleźć porozumienie między matką, a ojcem na wszystkich płaszczyznach, ponieważ dobro dziecka jest najważniejsze.

Poniżej znajdują się linki do filmów promujących kampanię:

https://m.facebook.com/highspot.talents/videos/kampania-spo%C5%82eczna-fundacji-kocham-ci%C4%99-tato-fundacja-pt-mamo-nie-zabraniaj-mi-ko/982217533082180/

https://m.facebook.com/fundacjakochamcietato/videos/324846832651264/?locale=th_TH

Przypominamy, że w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie działają:

Dział Profilaktyki Środowiskowej– ul. Metalowców 10, tel: 338752429

 • Poradnictwo psychologiczne dzieci i młodzieży
 • Poradnictwo pedagogiczne dla rodziców
 • Punkt konsultacyjny w zakresie uzależnień (narkomania, uzależnienia behawioralne)
 • Świetlica Środowiskowa „Przystanek Przygoda”
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział Pomocy Środowiskowej – ul. Starowiejska 22b, tel: 338753300

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
 • Konsultant prawny
 • Poradnictwo pedagoga
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Konsultant ds. osób niepełnosprawnych
 • Terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od alkoholu
 • Pracownicy socjalni
 • Zespół ds. asysty rodzinnej