Kampania Społeczna „Nie Biorę, Nie Ryzykuję”

Powiększ obrazczlowiek uwalnijacy się z kajdanek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zachęca wszystkich mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół z terenu Gminy Andrychów do obejrzenia nowej audycji „ Nie biorę, Nie ryzykuję”, oraz włączenia się  do kampanii „Nie daj się wciągnąć. Ta inwestycja się nie opłaca”. Spot dotyczący narkotyków

Kampania realizowana jest przez Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, która to wpisuje się w Małopolski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Celem kampanii jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z ryzykownym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych i pokazanie jak nawet jednorazowe zażycie narkotyków może zniszczyć marzenia i plany na przyszłość. Dlatego kluczowym przesłaniem jest hasło „ Nie ryzykuj, nie bierz. To ryzyko się nie opłaca!”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zachęca szkoły z terenu gminy do wzięcia aktywnego udziału w kampanii poprzez nagranie krótkich, 15-sekundowych filmików dotyczących problematyki. Filmiki, zawierające wypowiedź: „Nie zaryzykowałbym/zaryzykowałam swojej…”, należy przesyłać na adres ekspertnarkotykimalopolska@babinski.pl do 20 stycznia.

Więcej informacji na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl