„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przystąpił do realizacji Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
W związku z powyższym tut. Ośrodek ogłasza nabór wniosków
od dnia 12.01.2024 r. do dnia 19.01.2024 r.
Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane dla 30 osób z niepełnosprawnością zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Nadrzędnym celem usług powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku zamieszkania czego efektem będzie poprawa jakości życia. Zakres asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.
Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
• Kartę zgłoszenia do Programu – Karta zgłoszenia
• trzy klauzule informacyjne – zał.15, RODO Wojewoda, RODO OPS, Gmina
Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)
W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.
Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program do pobrania: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego