Informacja o przyjmowaniu wniosków na świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od dnia 16 maja 2022 roku w siedzibie Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b (wejście do budynku od strony ul. Włókniarzy) można składać wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00, w pokoju nr 18.

Informacje o świadczeniu:

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia – nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dostępny jest poniżej do pobrania.