Jesteś tutaj:

Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w 2022r

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w 2022r

Na podstawie Porozumienia Nr 2/2022 z dnia 2022-12-20 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 1.200,00zł na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53.ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r.

Inne Świadczenia Pieniężne dla obywateli Ukrainy

Czytaj więcej o: Inne Świadczenia Pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.Stypendium szkolne jest przyznawane […]Do góry