Realizacja zadania mająca na celu rozwój pomocy społecznej

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b realizuje zadanie mające na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze – podniesienie jakości usług świadczonych przez OPS poprzez ich profesjonalizację i efektywniejszą obsługę osób i rodzin korzystających ze wsparcia – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej z wykorzystaniem art. 110a ustawy pomocy społecznej, w celu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, w szczególności przez zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej.
Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody.
Wartość dofinansowania wynosi 81 500,00zł, a całkowity koszt zadania wynosi 102 800,00zł

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 74 231,12 zł, a wartość dofinansowania 57 736,92 zł