Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

Powiększ obrazNotes, na nim ołówki

W dniu 13 marca 2024r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących w grupach diagnostyczno-pomocowych powołanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do bezpośredniej pracy z rodzinami uwikłanymi w zjawisko przemocy domowej. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni , dzielnicowi oraz pedagog zatrudniony w tutejszym Ośrodku.
Konsultację poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor.
Celem spotkania konsultacyjno – superwizyjnego było omówienie problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Zdobyte porady i wiedza pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.