Relacja z „Filmowego popołudnia z rodziną”

Dnia 3 października 2018r. odbyło się spotkanie rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny w Centrum Kultury i Wypoczynku w ramach projektu socjalnego pn.”Filmowe popołudnie z rodziną”. Spotkanie miało na celu integrację rodzin oraz czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu wolnego. Wyświetlony został film pt.”Niania”, po seansie rodziny zasiadły do poczęstunku oraz wspólnie wykonały prace plastyczne nawiązujące do głównej bohaterki.