Realizacja projektu „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę na niezależność”

Powiększ obrazMężczyzna siedzi przy stole, coś mówi, gestykuluje. Naprzeciwko niego siedzi druga osoba, widać tylko jej rękę, reszta poza kadrem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę na niezależność” w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
Grupę docelową stanowić będzie 10 osób (5 osób pochodzenia romskiego i 5 osób pochodzenia polskiego) w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat), które są bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niezarejestrowane w PUP oraz zamieszkujące Gminę Andrychów.
  Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do rozbudzenia motywacji do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wzrostu szans na zatrudnienie, poszerzenia wiedzy nt. aktywnego poszukiwania pracy, zbliżenia się do rynku pracy oraz motywowania uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Projekt obejmuje udział w bezpłatnych kursach zawodowych, spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkaniach społeczności romskiej ze społecznością lokalną.
Oferowane formy wsparcia nakierowane są na aktywizację Romów i Polaków na rynku pracy od marca do września 2024r.
W związku z przystąpieniem do powyższego projektu ogłaszamy rekrutację, a chętne osoby zapraszamy do kontaktu z Klubem Integracji Społecznej w Andrychowie pod nr tel. 33 876 42 92 do dnia 5 kwietnia 2024r.