Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II tj. zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa dla 60 mieszkańców Gminy Andrychów.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Andrychów,
b) wiek 60 lat i więcej,
c) osoba mająca problemy w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia,
d) osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, lub osoba zamieszkująca wspólnie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia i posiada problem z samodzielnym funkcjonowaniem.

Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. Usługi „opieki na odległość”, obejmującej:
a) udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
b) opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.
Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w formie tzw. ,,opieki na odległość” – Załącznik nr 1 (18KB, .docx)
• Klauzula informacyjna w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Załącznik nr 2 (223KB, .pdf)
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.