Rekrutacja do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 została zakończona

Powiększ obrazkalendarz na stole, na nim długopis

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, informuje, że rekrutacja do Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 została zakończona w dniu 19 stycznia 2024r.
Zgłoszenia oraz dokumenty przesłane w formie elektronicznej, a także złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie internetowej Ośrodka nie będą rozpatrywane.
Osoby, które złożyły zgłoszenia do Programu, o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie lub pisemnie.

Ocena zgłoszeń odbyła się w oparciu o Regulamin rekrutacji i oceny zgłoszeń do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 11 stycznia 2024 roku, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka.
Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Regulamin AOON 2024 (117KB, .docx)

Regulamin AOON 2024 (283KB, .pdf)