„Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje ostatni Blok działań związanych
z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników Projektu  pn. ”Wykorzystaj swoją szansę”, Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Każdy z uczestników wziął udział w kursie zawodowym. Zrealizowano 3 kursy zawodowe:
1. Kurs pielęgnacji i aranżacji terenów zielonych z obsługą urządzeń ogrodniczych,
2. Pomoc kuchenna z elementami profesjonalnego sprzątania,
3. Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z elementami opieki medycznej.

Obecnie uczestnicy biorą udział w stażach zawodowych u pracodawców z tereny Powiatu Wadowickiego. Dzięki aktywizacji zawodowej zwiększą swoją szansę na rynku pracy. Niektórzy pracodawcy zagwarantowali stażystom, że po zakończonym stażu zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.