Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Powiększ obrazprowadzący szkolenie pisze coś na tablicy

To już kolejne w tym roku szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie. Szkolenie miało miejsce w dniu 10 września 2021r. w trochę innej scenerii niż zazwyczaj bo gościliśmy w sali wykładowej w Mini Zoo w Inwałdzie.

Szkolenie pt. „Specyfika motywowania sprawców przemocy w rodzinie do podejmowania działań korekcyjnych” adresowane było do przedstawicieli instytucji pracujących w Grupach Roboczych. Obecni byli przedstawiciele Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Certyfikowany Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz realizujący autorski program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie m.in. w systemie ambulatoryjnym.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

uczestnicy szkolenia siedzą wokół stolika