Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2021 rok

Powiększ obraz

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 255 012 zł

Całkowity koszt zadania: 255 012 zł