Zamknięcie punktów Blue Dot UNICEF i UNHCR w Polsce

Powiększ obraz

Blue Doty są bezpiecznymi przestrzeniami, gdzie nowo przybyli uchodźcy z Ukrainy do Polski mogą szukać pomocy i znaleźć informacje.

Warszawa, 22 grudnia 2023 roku – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców wspólnie ogłaszają, że stopniowe zamknięcie punktów Blue Dot w Polsce, bezpiecznych miejsc zapewniających niezbędną pomoc kobietom i dzieciom od pełnoskalowej inwazji w Ukrainie. Działania Blue Dotów zakończą się do 31 grudnia 2023 roku. Ta zmiana wynika z ewoluujących potrzeb uchodźców i zobowiązania do tworzenia bardziej zrównoważonych mechanizmów wsparcia.

Blue Doty zostały po raz pierwszy uruchomione w Polsce w marcu 2022 roku jako bezpieczne przestrzenie znajdujące się w miejscach tranzytowych, gdzie uchodźcy najbardziej potrzebują pomocy, w tym na przejściach granicznych, dworcach kolejowych, centrach wsparcia finansowego i ośrodkach zakwaterowania. Te tymczasowe obiekty odegrały kluczową rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej, koordynacji działań ochronnych, zapewnianiu dostępu do informacji, pomocy prawnej, wsparcia zdrowia psychicznego i usług ochrony dzieci. Co trzecia osoba z Ukrainy przekraczająca granicę ukraińsko-polską otrzymała wsparcie w Blue Docie.

Od marca 2022 roku w punktach Blue Dot udzielono niemal 950 000 usług dzieciom i rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Usługi te obejmowały wsparcie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, udostępnianie przestrzeni przyjaznych dzieciom, udzielanie informacji o systemie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, mieszkalnictwie i transporcie.

Blue Doty były prowadzone przez UNICEF i UNHCR, a w miarę stabilizacji sytuacji ich liczba stopniowo zmniejszała się. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Premiere Urgence International (PUI) oraz Danish Refugee Council (DRC) były również kluczowymi partnerami w tym projekcie, zarządzając Blue Dotami pod kątem operacyjnym, we współpracy z władzami lokalnymi.

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uchodźców i przedłużającym się charakterem konfliktu, uwaga w ostatnich miesiącach była skupiona na bardziej zrównoważonym podejściu poprzez centra społeczności, zarządzane we współpracy z miastami i lokalnymi organizacjami, wzmacniając społeczność i zapewniając stabilność przez długi czas. Te centra oferują podobne usługi jak Blue Doty i tworzą przestrzenie dla działań związanych z integracją społeczności, edukacją i programami społecznymi.

UNHCR i UNICEF doceniają wsparcie partnerów, władz lokalnych, darczyńców i społeczności uchodźców w tej fazie przejściowej prowadzącej do lepszego zaspokojenia potrzeb osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Pozostajemy zaangażowani we współpracę z lokalnymi partnerami i władzami, aby nadal wspierać inicjatywy, które przyczyniają się dla dobra uchodźców w różnym wieku, płci i pochodzących z różnych środowisk.

 

 

Informacje i wskazówki dla uchodźców przebywających obecnie w Polsce będą nadal dostępne na stronie UNHCR: https://help.unhcr.org/poland/ oraz na stronie Spilno: www.spilnoinpl.org, prowadzonej przez UNICEF. Strona zawiera również numery infolinii zapewniających natychmiastową pomoc.

Więcej informacji udzielają:

UNHCR: Tarik Argaz, Communications Officer: argaz@unhcr.org. +48 734 827 867

UNICEF: dr Monika Kacprzak, Specjalistka ds. Komunikacji, mkacprzak@unicef.org, +48 604 226 866