Szkolenie  dla osób pracujących w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.”Działalność  zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

Powiększ obraz

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno- edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 24 kwietnia 2023r. szkolenie pt. ” Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
Szkolenie miało miejsce w siedzibie Klubu Integracji Społecznej. Głównym założeniem szkolenia było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gościliśmy przedstawicieli: Sądu Rejonowego – kuratorów zawodowych z wydziału karnego, Komisariatu Policji w Andrychowie , a także członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, oraz asystentów rodziny.
Szkolenie poprowadził Pan Michał Gluzek – pracownik socjalny, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, certyfikowany trener umiejętności społecznych , doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu, dotyczyły one zwłaszcza znowelizowanych przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nowych zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych. Wśród uczestników szkolenia wywiązała się dyskusja.