Trwa rekrutacja do III bloku projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”.

Powiększ obrazSylwetki cieszących się ludzi, dwoje z nich trzyma puchar

Poszukujemy 30 osób ( 20 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu Gminy Andrychów biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) dostrzegających u siebie lub w swojej rodzinie któryś z wymienionych problemów  lub barier:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż z jednej przesłanki kwalifikującej do przyznania pomocy społecznej,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.);
  • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Oferujemy wsparcie w postaci udziału w:

  1. Treningu kompetencji społecznych
  2. Treningu pracy
  3. Indywidualnym doradztwie trenera pracy
  4. Szkoleń zawodowych
  5. Stażach zawodowych

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie mieszkańców Gminy Andrychów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce wszystkie treningi i warsztaty będą przeprowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie zajęć. Wprowadzimy wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia korona-wirusem lub choroby COVID-19, równocześnie umożliwiając  uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Plakat przedstawiający informacje na temat projektu "Wykorzystaj swoją szansę!", zawarte w treści artykułu. Na plakacie logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie