Akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Powiększ obraz

W dniu 2 lutego 2023 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach i Komisariatem Policji w Andrychowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja informacyjno – edukacyjna odbyła się na stoku narciarskim „Czarny Groń” w Rzykach Praciakach i promowała bezpieczne zachowania, takie jak: jazdę w kasku, znajomość tzw. białego kodeksu czyli Dekalogu Narciarskiego oraz skutków spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” wpisała się w realizację założeń kampanii społecznej pn. „No promil – No problem” promującej trzeźwość na drogach i skierowana była głównie do dzieci i młodzieży szkolnej ale także do rodziców i opiekunów. Młodzi narciarze poprzez udział w quizach i mini konkursach mogli zdobyć i ugruntować swoją wiedzę na temat bezpiecznych zachowań na stoku, a każdy dorosły uczestnik przy pomocy założonych specjalnych alkogogli lub narkogogli mógł doświadczyć stanu zmiany świadomości, jaki mają osoby po spożyciu określonej ilości alkoholu lub będące pod wpływem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.