Szkolenia w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Logotyp z napisem: Fundusze Europejskie Program Regionalny, obok flaga Polski z napisem: Rzeczpospolita Polska, obok logo Małopolski i flaga Unii Europejskiej, a obok niej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Obecnie w projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” wsparciem objęte są osoby, których trudna sytuacja życiowa spowodowana jest ich niepełnosprawnością. Uczestnicy od lipca 2019 r. biorą udział w zajęciach, które pozwolą im w większym stopniu zintegrować się ze środowiskiem lokalnym oraz wzbogacą ich umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu.

W dniach od 29 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie, czyli osoby z najbliższego otoczenia, wzięli udział w  pięciodniowym treningu szkoleniowo-integracyjnym.  Szkolenie miało formę wyjazdową i odbyło się w Szczyrku. Podczas zajęć uczestnicy nabyli niezbędną wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji intra- i interpersonalnej, asertywnych zachowań, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej oraz ograniczających przekonań. Natomiast zajęcia opiekunów miały na celu rozwinięcie takich zagadnień, jak m.in. komunikacja z osobą niepełnosprawną, zachowania trudne osób niepełnosprawnych (agresja, autoagresja). Ponadto  wzmacniały one umiejętności osobiste opiekunów i ich asertywność. Uczestnicy prócz warsztatów mieli możliwość wspólnej integracji, m.in. przy ognisku, w trakcie spacerów po malowniczym Szczyrku. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie wrócili zmotywowani, wypoczęci i naładowani pozytywną energią.

Galeria zdjęć z treningu szkoleniowo-integracyjnego:

Pozostałe zajęcia odbywały się w Andrychowie i miały formę 3-dniowych warsztatów. Uczestnicy wzięli udział w:

  • treningu umiejętności praktycznych, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie i utrwalić umiejętności dbania o codzienną higienę osobistą oraz o porządek w mieszkaniu;
  • zespołach ćwiczeń psycho-ruchowych, których celem była poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. Warsztaty łączyły w sobie elementy fizjoterapii i gimnastyki;
  • treningu kulinarnym, podczas którego uczestnicy poznali metody racjonalnego gotowania i sporządzania posiłków, zasady planowania zakupów spożywczych. Największą radość uczestnikom sprawiało wspólne gotowanie i dzielenie się wiedzą kulinarną.

Zajęcia w ramach projektu dla tej grupy uczestników przewidziane są do końca grudnia 2019 r.

Galeria zdjęć z treningu kulinarnego:

Ponadto w mieszkaniu chronionym, które również powstało w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”, przebywają obecnie dwie osoby. Mieszkańcy objęci są głównie wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo opiekunowie mieszkania codziennie prowadzą z nimi treningi, m.in. kulinarne, budżetowe, ekonomiczne i czystości, przygotowując ich do samodzielnego zamieszkania. 

Zdjęcie Mieszkania Chronionego: