Skład GKRPA

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marta Kajzer – przewodnicząca

Anna Kozieł – sekretarz

Jan Jopek – członek

Maria Łopusińska – członek

Bogusław Niewiadomski – członek

Bogusława Spisak-Szadkowska – członek

Sławomir Urbanowski – członek

Krzysztof Tokarz – członek

Krzysztof Wójcik – członek

Skład Zespołu Orzekającego GKRPA

Anna Kozieł –  przewodnicząca

Jan Jopek – członek

Maria Łopusińska – członek

Bogusław Niewiadomski – członek

Koordynator ds. Kontroli GKRPA

Bogusław Niewiadomski