Regulamin organizacyjny

Schemat Organizacyjny lipiec 2019

Zarządzenie Burmistrza – zatwierdzenie Regulaminu Org. 2019

Regulamin Organizacyjny 2019

Schemat Organizacyjny grudzien 2017 (1)

Zarządzenie Burmistrza – zmiana Regulaminu Org. grudzien 2017

Schemat Organizacyjny 2017

Regulamin Organizacyjny 2017

Schemat Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Schemat Organizacyjny 2016

Zarządzenie Burmistrza kwiecień 2016