Punkt Informacji dla osób dotkniętych przemocą

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacji dla osób dotkniętych przemocą, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 oraz w czwartek w godz. od 7.00 do 17.00. Informacji udzielają pracownicy Ośrodka.

Informacje można również uzyskać telefonicznie  pod nr tel: 33 843 77 77.

Na zdjęciu płacząca kobieta, obok ktoś wyciąga do niej rękę, oferując wsparcie
fot. pixabay.com