Zespół ds. asysty rodzinnej

Na zdjęciu rodzina na tle zachodzącego słońca. Rodzice trzymają się za ręce podniesione nad głowami - ich sylwetki tworzą kształt domu ze szpiczastym dachem. W środku stoją dzieci.
fot. pixabay.com

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny. Asystenci pracują w systemie zmianowym, co umożliwia odwiedzanie środowisk w godzinach popołudniowych.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. Poz. 821)

Asystent rodziny zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz.1329)
koordynuje kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony
na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga w codziennej organizacji dnia,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci,
 • udziela rad jak zarządzać budżetem domowym,
 • informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i
 • innych instytucji,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.
 • udziela wsparcia:
  • emocjonalnego (okazuje zrozumienie, empatię, zachęca do wyrażania swoich uczuć i emocji);
  • instrumentalnego (poszukuje zasobów w kobiecie w ciąży i w jej rodzinie, stwarza indywidualny katalog możliwego wparcia rodziny);
  • informacyjnego (prezentuje oferty wsparcia i pomocy rodzinie dostępnych w miejscu zamieszkania, na poziomie powiatu i województwa).
 • pedagogizuje przyszłych rodziców w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem

Poza pracą w terenie na przełomie lat Zespół ds. Asysty Rodziny organizował następujące inicjatywy:

Rok 2015

 1. Lokalna kampania promująca rolę asystentów rodziny skierowana do rodziców dzieci podejmujących naukę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych oraz informująca o potrzebie utworzenia w Gminie Andrychów rodzin wspierających.

Rok 2016

 1. Kontynuacja Lokalnej kampanii promującej role i zadania asystentów rodziny.
 2. 24 września 2016 r. – Piknik Rodzinny na terenie obecnego Schroniska w Andrychowie przy współpracy Fundacji na rzecz wsparcia, integracji i rozwoju osób oraz rodzin potrzebujących skierowany bezpośrednio do rodzin objętych wsparciem asystenta.

Rok 2017

 1. 31 maja 2017r. odbyło się wiosenne spotkanie dla rodzin przy współpracy z pedagogiem tut. Ośrodka oraz grupa wsparcia
 2. „Wiosenna OdNowa”.
 3. 30 września 2017r. – Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.
 4. 18 grudnia 2017r. – projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Bożonarodzeniowe) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.


Rok 2018

 1. 21 marca 2018r. – projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Wielkanocne) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.
 2. 15 września 2018r. – Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.
 3. 3 października 2018r. oraz 23 listopada 2018r. – projekt socjalny „Filmowe popołudnie z rodziną”.
 4. 13 grudnia 2018r. – projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Bożonarodzeniowe) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie


Rok 2019

 1. 16 kwietnia 2019r. – projekt socjalny „Wielkanoc w naszych domach” na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.
 2. 21 września 2019r. – Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.
 3. 10 grudnia 2019r. – projekt socjalny „Dzień jeden w roku” na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.


Rok 2020


Wykonywanie zadań w czasie pandemii wiąże się ze zmianą dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu. Z samej swojej natury praca asystenta rodziny polega na świadczeniu osobistego wsparcia, zatem sytuacja
pandemii wymaga kreatywności i radykalnej zmiany sposobu wykonywania zadań. Do głównych zadań asystenta rodziny w sytuacji zagrożenia lub zakażenia wirusem SARS-COV-2 należy w szczególności:

 • monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką czy są zdrowe, czy nie powinny skorzystać
  z konsultacji lekarskiej i czy nie są poddane kwarantannie’
 • prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez
  Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami,
 • udzielanie pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności
  i środków czystości,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
  dzieci i rodzin,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.


Obecnie funkcję asystentów rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie pełnią:


mgr Katarzyna Konury
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00


mgr Monika Rajda
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00

mgr Aleksandra Saferna
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00


telefon kontaktowy: 33 870 89 70
ul. Starowiejska 22b, pokój nr 20