Informacja dotycząca biletów dla niepełnosprawnych

 

Ulgi w Gminie Andrychów przysługujące dzieciom i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia,  wraz z opiekunem.

Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr XLVIII-494-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła, iż w przypadku dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych  do lat 16, pasażer przed odbyciem podróży nabywa bilet w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie po wcześniejszej weryfikacji uprawnień na okres ważności orzeczenia  o niepełnosprawności.

W związku z powyższym od 2 stycznia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b na Dzienniku Podawczym będą wydawane bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem).

Bilet uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, do ukończenia przez posiadacza 16 roku życia.

Jak uzyskać taki bilet?

– należy złożyć wniosek o wydanie biletu  bezpłatnych przejazdów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wzór wniosku można otrzymać w siedzibie Ośrodka albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o przyznanie biletów