Dokumenty do pobrania

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin – POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej z budżetu gminy Andrychów – POBIERZ

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / duplikatu Karty Dużej Rodziny – Pobierz

Wzór wniosku z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – Pobierz

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie – Pobierz

Jak wypełnić wniosek – rodzice z dziećmi spełniającymi warunki ustawy o KDR – Pobierz

Jak wypełnić wniosek – rodzice dzieci DOROSŁE – Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – POBIERZ


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego –POBIERZ

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora – POBIERZ

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Deklaracja o dochodach do dodatku mieszkaniowego – POBIERZ

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – POBIERZ

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego –POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – POBIERZ

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – POBIERZ

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia dla pracodawcy – POBIERZ

Zaświadczenie o dochodach dla pracodawcy do dodatku mieszkaniowego – POBIERZ

Usługi opiekuńcze

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych – pobierz

Wniosek o pomoc – pobierz

Zaświadczenie dotyczące usług opiekuńczych – pobierz

Formularz-ofertowy- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. – Pobierz