Dokumenty do pobrania

Stos teczek z dokumentami i pojedynczych kartek
fot. pixabay.com

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (6,48 KB, odt)

Dom Pomocy Społecznej

Dokumenty dla osób ubiegających się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (84,5 KB, doc)

Świadczenia rodzinne

Karta Dużej Rodziny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego – pobierz

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora – pobierz

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Usługi opiekuńcze

Tele-Anioł

Formularz zgłoszeniowy – pobierz