Jesteś tutaj:

Informacja o złożonych ofertach

Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach

W postępowaniu pod nazwą ,,Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu ,,Wykorzystaj swoją szansę” – 2021”. W dniu 6 maja 2021 wpłynęły następujące oferty

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Czytaj więcej o: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dotyczy: Usługi Przeprowadzenia i organizacji szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Na całość zamówienia 128 000 zł, w tym na poszczególne części:z VAT.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Starowiejska 22b
1.5.2.) Miejscowość: Andrychów
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 19 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych  zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przeprowadzenie i organizacja  szkoleń  podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021” ogłoszonego w BZP w dniu 19.04.2021r. pod nr 2021/BZP00035265/01.

Dotyczy postępowania nr OPS.ZP.262.01.2021

Czytaj więcej o: Dotyczy postępowania nr OPS.ZP.262.01.2021

W „Ogłoszeniu o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021″ Prosimy
o udzielenie informacji, zawartej w XV. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu dla części 3. Jako Centrum Kształcenia Zawodowego posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Zmiana ogłoszenia podyktowana jest koniecznością odpowiedzi na poniższe pytania: Pytanie/prośba o wyjaśnienie W „Ogłoszeniu o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021″ Prosimy o udzielenie informacji, zawartej w XV. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu dla części 3.Do góry

Font Resize