Konwencja O Prawach Osób z Niepełnosprawnościami:

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo również na stronie niepelnosprawni.pl

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej PCPR w Wadowicach, gdzie w zakładce „Osoby niepełnosprawne” można uzyskać niezbędne wnioski i formularze oraz informacje dotyczące:
– orzekania o niepełnosprawności
– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
– likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
– sportu, kultury, turystyki
– warsztatów terapii zajęciowej
– wczesnego wspomagania
– ulg i uprawnień
– kart parkingowych.