Aktualności

Problemy dziecka dotyczą całej rodziny

Czytaj więcej o: Problemy dziecka dotyczą całej rodziny

Dlaczego wielu nastolatków sięga po środki psychoaktywne, a później nie może sobie poradzić z wyjściem z nałogu? Problem często tkwi w tym, że młodzi ludzie nie mają oparcia w swoich rodzinach.

Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne

Czytaj więcej o: Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne

W dniu 7 maja 2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) odbyło się spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz psycholog.

Życie na trzeźwo jest lepsze

Czytaj więcej o: Życie na trzeźwo jest lepsze

W jaki sposób przekonać młodych ludzi, by nie sięgali po dopalacze? Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi zarówno młodzieży, jak i specjalistów

Informacja o złożonych ofertach

Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach

W postępowaniu pod nazwą ,,Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu ,,Wykorzystaj swoją szansę” – 2021”. W dniu 6 maja 2021 wpłynęły następujące oferty

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Czytaj więcej o: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dotyczy: Usługi Przeprowadzenia i organizacji szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Na całość zamówienia 128 000 zł, w tym na poszczególne części:z VAT.

Młodzież kontra dopalacze

Czytaj więcej o: Młodzież kontra dopalacze

Dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i jakie są tego skutki? Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Starowiejska 22b
1.5.2.) Miejscowość: Andrychów
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska

Wsparcie dla Seniorów w Gminie Andrychów

Czytaj więcej o: Wsparcie dla Seniorów w Gminie Andrychów

Gmina Andrychów bierze udział w programie „Wpieraj Seniora”. Zachęcamy Seniorów, by w trosce o swoje zdrowie pozostali w domach, a w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, takich jak zakupienie artykułów pierwszej potrzeby, skorzystali z pomocy udzielanej w ramach programu.

Terminy wypłat

Czytaj więcej o: Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy środowiskowej na 2021 r.

Rodziny wspierające

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.Do góry

Font Resize