Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

  • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)

  • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)

  • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

opis-projektu-do-strony-wersja-2-docx

ulotka-tak-potrafie-2str

ulotka-tak-potrafie-1strlogotyp-tak-potrafie-2-maletak-potrafie-grafika