Zmiany w przyznawaniu zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Powiększ obrazNa zdjęciu śpiące niemowlę owinięte w koc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie /Dział Świadczeń dla Rodziny/ informuje, że z dniem 11 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania.

Zgodnie z aktualnie   przyjętą uchwałą wnioski złożone do 10 lutego 2020 r. będą rozpatrywane na  zasadach obowiązujących w chwili obecnej tj. bez kryterium dochodowego, natomiast wnioski złożone od 11 lutego 2020 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem kryterium dochodowego, które obowiązuje w pomocy społecznej (aktualnie kryterium wynosi 528,00 zł netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a podstawą jego wyliczenia jest dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).