ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  
z terenu Gminy Andrychów  w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

plik do pobrania 

Ikonka z napisem "doc"