Zapraszamy na dyżury telefoniczne ZUS w maju

Powiększ obraz

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w maju przeprowadzi oddział ZUS w Chrzanowie:

DYŻURY TELEFONICZNE

 1. Świadczenia dla rodziny – dyżur eksperta
  • środa, 10 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40

   Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:
  •  zasady przyznawania świadczeń,
  • sposoby wnioskowania o RKO, 500+, Dobry Start,
  • obsługa i funkcjonalność aplikacji mobilnej ZUS.
 2. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • czwartek, 11 maja 2023 r., godz. 12:00 – 14:00, tel.: 32 318 11 97
  •  wtorek, 16 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40

   Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:
  • obowiązujące przepisy dotyczące ustalania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od formy opodatkowania,
  • zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych w zakresie rocznego rozliczenia oraz najważniejsze zmiany w programie Płatnik,
  •  obsługa wniosku o zwrot nadpłaty,
  • obowiązujące terminy na roczne rozliczenie składki i wniosek o zwrot nadpłaty.
 3. Nauczycielskie Świadczenia Kompensacyjne
  • piątek, 12 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 32 318 11 97
  • środa, 17 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40

   Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:
  • komu przysługuje świadczenie i w jakim okresie,
  • jakie trzeba spełnić warunki, sposób rozwiązania stosunku pracy.
 4. Cyfrowy ZUS dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców
  • piątek, 12 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40

   Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:
  • konto na Platformie Usług Elektronicznych – PUE,
  • e-wizyty w ZUS,
  • mLegitymacja emeryta-rencisty w telefonie,
  • aplikacja mZUS.
 5. Warunki korzystania z rehabilitacji leczniczej w ZUS w ramach prewencji rentowej
  • piątek, 19 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40

   Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:
  • Jakie warunki należy spełnić aby wyjechać do sanatorium z ZUS,
  • jakie dokumenty należy złożyć,
  • dokąd można wyjechać i co/kto o tym decyduje,
  • ile czasu trwa turnus.
 6. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26.04.2023 r.

  • wtorek, 23 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 873 25 40
  • środa, 24 maja 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 32 318 11 97

   Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, m.in.:
  • zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego,
  • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • zmiana okresu wykorzystywania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego,
  • zasady składania dokumentów stanowiących podstawę do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.