Zakończenie postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu zostało zakończone. W publicznym pisemnym przetargu ofertowym nr OPS.ZP. 1-3.2015 z dnia 15-12-2015 na sprzedaż samochodu, nie została złożona żadna oferta.