Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Powiększ obraz

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił
możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu
„Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.
Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą
o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu
i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć
swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi
osobami.
Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi na brak
konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość
wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie
z jej rzeczywistymi potrzebami.
Mając na względzie naszą dotychczasową współpracę na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie
zawartej w dalszej części pisma informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni. W szczególności
informacja o możliwości wypożyczenia sprzętów powinna dotrzeć do Państwa Podopiecznych
i ich Rodzin.
Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego
zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć
na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami,
które działa przy Małopolskim Oddziale PFRON przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.
W celu przedstawienia Państwu szczegółowych informacji nt. programu „Wypożyczalnia
technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” serdecznie zapraszam na
spotkanie online, które odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00. Zarejestruj się na spotkanie

Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Kto może wypożyczyć sprzęt?
  Każdy, kto:
  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku
   życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii
   wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej
   samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć

   Jeśli jednak:
   Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub
   urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) –
   należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością
   (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie
   wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.
 2. Jak złożyć wniosek?
  Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
  System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
 3. Co można wypożyczyć?
  Od początku funkcjonowania Wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii
  wspomagających tj.:
  1. technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska,
   powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie;
  2. technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe,
   urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie;
  3. technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne;
   podnośniki transportowe elektryczne;
  4. technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające
   komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon;
   tablet + oprogramowanie MÓWik);

   W wypożyczalni jest dostępne około 14 500 szt. różnego rodzaju sprzętów.
   Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem:
   https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/
   Na specjalną uwagę zasługują w tym miejscu aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe
   z wypożyczalni dostępne są bez zlecenia na wyroby medyczne, nie występują limity kwot na
   dofinansowanie zakupu sprzętu, nie ma ograniczeń wiekowych.
   W wypożyczalni dostępne są nowoczesne aparaty słuchowe 4 wiodących producentów,
   a doboru sprzętu dokonują zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykwalikowani protetycy
   słuchu. Protetycy słuchu działają we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego
   kraju. W każdym województwie jest dostępnych co najmniej kilkanaście takich placówek,
   w skali całego kraju jest to ponad 550 punktów protetycznych, co z pewnością zwiększa
   dostępność dla osób potrzebujących tych technologii wspomagających.
 4. Umowa i kaucja
  Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest
  bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż,
  dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.
 5. Wsparcie ze strony CIDON i RARS
  Osoby zainteresowane wypożyczeniem technologii wspomagających na każdym etapie procesu
  wypożyczenia mogą kontaktować się z pracownikami Centrów Informacyjno-doradczych dla
  osób z niepełnosprawnością, którzy udzielają potrzebnych wskazówek.
  Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.
  Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za
  pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/migam/.
  Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet kilku filmów instruktażowych w
  Polskim Języku Migowym, które są dostępne pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/ofunduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wypozyczalnia-technologiiwspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/filmy-instruktazowe-w-pjm/, co niewątpliwie
  stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i nie tylko.
  Biorąc pod uwagę innowacyjność proponowanego rozwiązania, będę niezwykle
  zobowiązana za promowanie informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni wśród osób
  z niepełnosprawnością, dla dobra których działa zarówno Państwa jednostka, jak również
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.