„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami” – szkolenie

Powiększ obrazNa zdjęciu osoba prowadząca szkolenie i uczestnicy, którzy jej słuchają

Szkolenie pn. „Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami”

Gmina Andrychów jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin, który zawsze wypada 15 maja. Z tej okazji21 maja 2019 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie i Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zaprosiły przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom zagrożonym wszelkiego rodzaju dysfunkcjami na szkolenie zorganizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, pn: „Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami.

Tematy, które zostały poruszone podczas wykładów to:

Świetlica jako miejsce wsparcia dziecka zagrożonego w jego środowisku. Podczas wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się między innymi jakie miejsce w środowisku lokalnym pełni świetlica. Czy świetlica ma być miejscem wsparcia tylko dla dzieci, czy też w jakimś stopniu dla ich rodziców? Jakie ma pełnić funkcje wobec rodziny dziecka?

Agresja, Empatia, Asertywność, Komunikacja – czyli w jaki sposób empatyczną i asertywną komunikacją radzić sobie z agresją w pracy z dzieckiem i rodziną.

Podczas wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się, jakie istnieją mechanizmy powstawania agresji i gniewu oraz poznali sprawdzone narzędzia z zakresu komunikacji. Komunikaty te oparte są na Porozumieniu bez Przemocy, i stanowią doskonałe narzędzie w radzeniu sobie z agresją i destrukcyjnymi zachowaniami, wywołanymi uczuciem gniewu.

Szkolenie poprowadziły Aleksandra Karasowska i Marzena Kopta.

Na zdjęciu osoba prowadząca szkolenie i uczestnicy
Na zdjęciu uczestnicy szkolenia
Na zdjęciu uczestnicy szkolenia
Na zdjęciu osoba prowadząca szkolenie i uczestnicy, którzy jej słuchają
Na zdjęciu uczestnicy szkolenia
Na zdjęciu uczestnicy szkolenia
Na zdjęciu osoba prowadząca szkolenie i uczestnicy, którzy jej słuchają