„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

zapraszamy do wzięcia udziału w długo oczekiwanym bezpłatnym projekcie dla chorych na stwardnienie rozsiane współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski, a w szczególności z województwa małopolskiego i śląskiego, w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni), niepracujące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób ze stwardnieniem rozsianym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dokształcania oraz podjęcia pracy.