Usługi interwencyjne

serce

Usługi Interwencyjne

  • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
  • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
  • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
  • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
    z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),