Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu
»Wykorzystaj swoją szansę« – 2019”.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.„Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu »Wykorzystaj swoją szansę« – 2019”. .