UCHWAŁA NR LX-462-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

Powiększ obraz

UCHWAŁA NR LX-462-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026