Trwa rekrutacja do projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.

Powiększ obrazRysunek żarówki, loga: loga: OPS w Andrychowie, Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, tekst zawarty w treści artykułu

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie trwa rekrutacja do projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.

Poszukujemy 10 kobiet i 10 mężczyzn z terenu Gminy Andrychów, dostrzegających u siebie lub w swojej rodzinie któryś z wymienionych problemów  lub barier:

 • problemy ekonomiczne (brak umiejętności zarabiania i gospodarowania pieniędzmi),
 • przemoc,
 • uzależnienia,
 • brak zainteresowań,
 • niesamodzielność i bierność życiowa,
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
 • brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • niska aktywność społeczna,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • brak prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

Oferujemy wsparcie w postaci udziału w:

– treningu kompetencji życiowych

cel treningu: pomoc w przywróceniu uczestnikom projektu samodzielności życiowej, racjonalne zarządzanie zasobami (m.in. czasem i budżetem), znalezienie własnego potencjału,

– treningu kompetencji rodzicielskich

cel treningu: poszerzenie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie metod i technik wychowania, zadań rodzicielskich wobec dzieci, wspierania procesu usamodzielniania dzieci, podziału obowiązków domowych, zastępowania zachowań przemocowych,

– treningu pracy

cel treningu: sporządzenie analizy mocnych, słabych stron, wyznaczenie kierunku rozwoju, bilans umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, wprowadzenie do zagadnień w tematyce rynku pracy,

– indywidualnym doradztwie trenera pracy

cel: wsparcie uczestnika projektu w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkretnych ogłoszeń, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

– poradnictwie specjalistycznym: prawnik, psycholog

cel: zaznajomienie uczestników z przepisami prawa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, integracja uczestników projektu, nabycie umiejętności pracy w zespole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce wszystkie treningi i warsztaty będą przeprowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie zajęć. Wprowadzimy wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, równocześnie umożliwiając  uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu, loga: OPS w Andrychowie, Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny