Trwa rekrutacja do projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.

Powiększ obrazNa zdjęciu stół, wokół niego ludzie, którzy współpracują ze sobą, na stole kartki i długopisy

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie trwa rekrutacja do projektu „Wykorzystaj swoją szansę”.

Poszukujemy 10 kobiet i 10 mężczyzn z terenu Gminy Andrychów, dostrzegających u siebie lub w swojej rodzinie któryś z wymienionych problemów  lub barier:

– problemy ekonomiczne (brak umiejętności zarabiania i gospodarowania pieniędzmi),
– przemoc,
– uzależnienia,
– brak zainteresowań,
– niesamodzielność i bierność życiowa,
– problemy opiekuńczo-wychowawcze,
– trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
– brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
– niska aktywność społeczna,
– obniżone poczucie własnej wartości,
– brak prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

Oferujemy wsparcie w postaci udziału w:

– treningu kompetencji życiowych

cel treningu: pomoc w przywróceniu uczestnikom projektu samodzielności życiowej, racjonalne zarządzanie zasobami (m.in. czasem i budżetem), znalezienie własnego potencjału,

– treningu kompetencji rodzicielskich

cel treningu: poszerzenie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie metod i technik wychowania, zadań rodzicielskich wobec dzieci, wspierania procesu usamodzielniania dzieci, podziału obowiązków domowych, zastępowania zachowań przemocowych,

– treningu pracy

cel treningu: sporządzenie analizy mocnych, słabych stron, wyznaczenie kierunku rozwoju, bilans umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, wprowadzenie do zagadnień w tematyce rynku pracy,

– indywidualnym doradztwie trenera pracy

cel: wsparcie uczestnika projektu w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkretnych ogłoszeń, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

– poradnictwie specjalistycznym: prawnik, psycholog

cel: zaznajomienie uczestników z przepisami prawa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, integracja uczestników projektu, nabycie umiejętności pracy w zespole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce wszystkie treningi i warsztaty będą przeprowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie zajęć. Wprowadzimy wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, równocześnie umożliwiając  uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.